ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของคณะกรรมการหมู่บ้าน 19 หมู่บ้าน ตำบลห้วยเตย

แสดงความคิดเห็น 1 (ชือผู้ตอบ ส.อบต.)
คาดว่าจะโอนเงินงบประมาณรอบที่ 2 ได้ ช่วงไหน

 

สร้างเมื่อ 2020-07-15 09:38:15
แสดงความคิดเห็น 2 (ชือผู้ตอบ นายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์)
ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ประชาคมหมู่บ้าน โดยมีมติเห็นชอบให้ อบต.ห้วยเตย เป็นผู้ดำเนินการแทนครับ ทั้งนี้ ต้องดำเนินการไม่น้อยกว่า 3 โครงการ ครับ

 

สร้างเมื่อ 2020-07-13 15:29:44
แสดงความคิดเห็น 3 (ชือผู้ตอบ ผญบ ม.5)
หากคณะกรรมการหมุ่บ้าน ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ จะทำอย่างไร ครับ

 

สร้างเมื่อ 2020-07-13 15:27:59
แสดงความคิดเห็น 4 (ชือผู้ตอบ นายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์)
หมู่บ้านที่ได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว สามารถดำเนินงานได้เลยนะครับ ตามแผนการดำเนินงาน ต้องดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 อสิงหาคม 2563 ครับ ขอให้เร่งดำเนินงานเลยครับ

 

สร้างเมื่อ 2020-07-13 15:26:33
แสดงความคิดเห็น 5 (ชือผู้ตอบ นายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์)
บัญชีที่มีปัญหาจำนวน 7 หมู่บ้าน ครับ ขณะนี้ แก้ไขคือเปิดบัญชีใหม่แล้วครับ ยังเหลือ 1 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 14 หากดำเนินการเสร็จจำเร่งดำเนินการดอนงบประมาณเข้าบัญชีให้ ครับ

 

สร้างเมื่อ 2020-07-13 15:25:13
แสดงความคิดเห็น 6 (ชือผู้ตอบ ผญบ.ม.1)
หมู่บ้านที่ได้รับการดอนเงินงบประมาณเข้าบัญชี คณะกรรมการหมู่บ้าน แล้ว สามารถดำเนินงานโครงการได้เลย ใช่หรือไม่

 

สร้างเมื่อ 2020-07-13 15:19:57
แสดงความคิดเห็น 7 (ชือผู้ตอบ ผญบ.ม.1)
หมู่บ้านที่มีปัญหาในการโอนเงินงบประมาณ ทั้ง 7 หมู่บ้าน มีการแก้ไขหรือยัง

 

สร้างเมื่อ 2020-07-13 15:18:51
แสดงความคิดเห็น