คำถามที่อยากรู้ เกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในปัจจุบัน

สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในปัจจุบัน

แสดงความคิดเห็น 1 (ชือผู้ตอบ นายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์)
สำหรับสถานการณ์ในประเทสไทยนั้น 13 กรกฎาคม 2563 -ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทสครับ -พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3 ราย (ในสถานกักกันของรัฐ State Quarantine) 1.เดินทางมาจากประเทศ คูเวต 1 คน 2.เดินทางมาจากประเทศ บาเรน 1 คน 3.เดินทางมาจากประเทศ อิยิปต์ 1 คน ครับ แต่ยังไงก็ต้องเฝ้าระวังครับ

 

สร้างเมื่อ 2020-07-13 15:35:53
แสดงความคิดเห็น 2 (ชือผู้ตอบ นายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์)
จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก ณ 13 กรกฎาคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 13,034,955 คน ครับ ยังไงก็ฝากท่านผู้นำหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวัง ด้วยนะครับ

 

สร้างเมื่อ 2020-07-13 15:31:32
แสดงความคิดเห็น 3 (ชือผู้ตอบ ผญบ.ม.1)
อยากทราบจำนวนผู้ป่วยสะสมทั่วโลก ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

 

สร้างเมื่อ 2020-07-13 15:17:41
แสดงความคิดเห็น 4 (ชือผู้ตอบ บรรลุ)
ยังมึผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศ เพิ่มขึ้นหรือไม่ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

 

สร้างเมื่อ 2020-07-13 15:16:27
แสดงความคิดเห็น