อบต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม รับโอนพนักงานส่วนตำบล มาดำรงตำแหน่ง

อบต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม รับโอนพนักงานส่วนตำบล มาดำรงตำแหน่ง 1.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา 2.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา)

แสดงความคิดเห็น 1 (ชือผู้ตอบ ส.อบต.)
ขอให้ได้ผู้มาดำรงตำแหน่ง ผ.อ.กองสาธารณสุขฯ เนื่องจากงานด้านสาธารณสุขและกองทุน สปสช. หยุดชะงักมานานแล้ว

 

สร้างเมื่อ 2020-07-15 09:54:28
แสดงความคิดเห็น 2 (ชือผู้ตอบ นายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์ )
รับโอนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563-31 สิงหาคม 2563 ตามมาตรการปลดล๊อกจากส่วนกลาง ครับ

 

สร้างเมื่อ 2020-07-14 15:49:00
แสดงความคิดเห็น