เลขที่หนังสือ-
เรื่องบทวิจารณ์หนังสือ “พัฒนาการการบริหารภาครัฐของไทย : จากอดีตสู่อนาคต” Book Review: Development of Public Sector in Thailand: From the Past to the Future
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์หนังสือ/ภาพ2ee5191dcb30d8b303c77d903d99ca58.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก1
ลงวันที่2017-12-26
แสดงหน้าเว็บหลัก...9
อ่านแล้ว296
สร้างโดยadmin
ปรับปรุงโดยระบบเมื่อ18 ส.ค. 2022 17:36:25
สร้างโดยระบบเมื่อ26 ธ.ค. 2017 09:51:25
สังกัด08191
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1