เลขที่หนังสือ9999/999
เรื่องรายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยเตย สมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยเตย สมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
ไฟล์หนังสือ/ภาพ98509304f46439cf590ed4753e0f8052.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก375
ลงวันที่2020-08-11
แสดงหน้าเว็บหลัก...2
อ่านแล้ว204
สร้างโดย6441205
ปรับปรุงโดยระบบเมื่อSep 27, 2021 7:49:23 AM
สร้างโดยระบบเมื่อAug 11, 2020 7:49:04 AM
สังกัด00031
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1