เลขที่หนังสือ9999/999
เรื่องรายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยเตย สมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยเตย สมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
ไฟล์หนังสือ/ภาพ98509304f46439cf590ed4753e0f8052.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก375
ลงวันที่2020-08-11
แสดงหน้าเว็บหลัก...2
อ่านแล้ว257
สร้างโดย6441205
ปรับปรุงโดยระบบเมื่อ21 ม.ค. 2022 03:53:10
สร้างโดยระบบเมื่อ11 ส.ค. 2020 14:49:04
สังกัด00031
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1