เลขที่หนังสือ9999/99
เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
ไฟล์หนังสือ/ภาพf9848ea29c4644642ccb4b9481c563d1.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก375
ลงวันที่2020-09-02
แสดงหน้าเว็บหลัก...2
อ่านแล้ว364
สร้างโดย6441205
ปรับปรุงโดยระบบเมื่อ18 ส.ค. 2022 18:02:25
สร้างโดยระบบเมื่อ2 ก.ย. 2020 15:36:40
สังกัด00031
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1