เลขที่หนังสือ1234
เรื่องรายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 14 ธันวาคม 2563
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 14 ธันวาคม 2563
ไฟล์หนังสือ/ภาพ8238c038ee052e4010b6c69e9890eaff.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก370
ลงวันที่2021-01-11
แสดงหน้าเว็บหลัก...1
อ่านแล้ว16
สร้างโดยBao E-san
ปรับปรุงโดยระบบเมื่อ20 เม.ย. 2021 01:54:29
สร้างโดยระบบเมื่อ11 ม.ค. 2021 14:22:56
สังกัด00031
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1