เลขที่หนังสือ1234
เรื่องรายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 14 ธันวาคม 2563
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 14 ธันวาคม 2563
ไฟล์หนังสือ/ภาพf9df51dbcfd74bcf0999548561dd2d7c.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก370
ลงวันที่2021-01-11
แสดงหน้าเว็บหลัก...2
อ่านแล้ว43
สร้างโดยBao E-san
ปรับปรุงโดยระบบเมื่อSep 27, 2021 6:54:00 AM
สร้างโดยระบบเมื่อJan 11, 2021 7:24:22 AM
สังกัด00031
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1