เลขที่หนังสือ1234
เรื่องรายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 14 ธันวาคม 2563
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 14 ธันวาคม 2563
ไฟล์หนังสือ/ภาพf9df51dbcfd74bcf0999548561dd2d7c.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก370
ลงวันที่2021-01-11
แสดงหน้าเว็บหลัก...2
อ่านแล้ว167
สร้างโดยBao E-san
ปรับปรุงโดยระบบเมื่อ18 ส.ค. 2022 17:41:25
สร้างโดยระบบเมื่อ11 ม.ค. 2021 14:24:22
สังกัด00031
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1