เลขที่หนังสือ-
เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม
ไฟล์หนังสือ/ภาพ0b11d0f4565320b82e084bf366f70274.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก375
ลงวันที่2021-08-26
แสดงหน้าเว็บหลัก...1
อ่านแล้ว64
สร้างโดย6441205
ปรับปรุงโดยระบบเมื่อSep 27, 2021 6:25:34 AM
สร้างโดยระบบเมื่อAug 27, 2021 7:22:18 AM
สังกัด00031
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1