เลขที่หนังสือ-/2561
เรื่องจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล.บ้านสำโรง หมู่ที่ 14 (งบกลาง)
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล.บ้านสำโรง หมู่ที่ 14 (งบกลาง)
ไฟล์หนังสือ/ภาพc7484cc7d5b69914699dbf357e0725a9.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก1
ลงวันที่2018-04-27
แสดงหน้าเว็บหลัก...4
อ่านแล้ว142
สร้างโดยJeab11
ปรับปรุงโดยระบบเมื่อSep 27, 2021 7:30:40 AM
สร้างโดยระบบเมื่อMay 15, 2018 5:03:13 AM
สังกัด08994
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1