เลขที่หนังสือ0023.8/ว 07
เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์ฺพัฒนาเด็กเล็ก" ระยะที่ ๒
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ ได้จัดทำโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ”เพื่อรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภทมือถือเก่าทั่วประเทศให้ได้ 3 ล้านเครื่อง และนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี อบต.ห้วยเตย จึงเชิญชวนร่วมบริจาคมือถือเก่าที่เสียแล้ว ไม่ใช่แล้ว ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อเพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี โดยจะนำเอารายได้จากรีไซเคิลไปจัดหาหนังสือและสื่อเพื่อการศึกษา ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดารจำนวน 1,000 แห่ง ต่อไป โดยนำมาบริจาคได้ที่อบต.ห้วยเตย ในวันและเวลาราชการ
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก1
ลงวันที่2019-01-07
แสดงหน้าเว็บหลัก...1
อ่านแล้ว48
สร้างโดยBao E-san
ปรับปรุงโดยระบบเมื่อ4 มิ.ย. 2020 09:42:20
สร้างโดยระบบเมื่อ8 ม.ค. 2019 10:18:30
สังกัด04370
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1