เลขที่หนังสือ-/2561
เรื่องแผนการจัดหาพัสดุุ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมแผนการจัดหาพัสดุุ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (จ่ายขาดเงินสะสม)
ไฟล์หนังสือ/ภาพac15f0faae25ba7eda62ed4192d78a75.xls
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก1
ลงวันที่2017-10-05
แสดงหน้าเว็บหลัก...6
อ่านแล้ว226
สร้างโดยJeab11
ปรับปรุงโดยระบบเมื่อ18 ส.ค. 2022 18:27:02
สร้างโดยระบบเมื่อ11 มิ.ย. 2019 15:19:01
สังกัด08994
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1