เลขที่หนังสือ-/2561
เรื่องแผนการจัดหาพัสดุุ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมแผนการจัดหาพัสดุุ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (จ่ายขาดเงินสะสม)
ไฟล์หนังสือ/ภาพac15f0faae25ba7eda62ed4192d78a75.xls
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก1
ลงวันที่2017-10-05
แสดงหน้าเว็บหลัก...6
อ่านแล้ว111
สร้างโดยJeab11
ปรับปรุงโดยระบบเมื่อSep 27, 2021 7:33:50 AM
สร้างโดยระบบเมื่อJun 11, 2019 8:19:01 AM
สังกัด08994
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1