เลขที่หนังสือ-
เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
ไฟล์หนังสือ/ภาพ3230f43dba9ed27ac1a8515c175dc745.doc
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก1
ลงวันที่2019-06-28
แสดงหน้าเว็บหลัก...2
อ่านแล้ว66
สร้างโดย6441205
ปรับปรุงโดยระบบเมื่อ4 มิ.ย. 2020 08:16:26
สร้างโดยระบบเมื่อ28 มิ.ย. 2019 11:26:27
สังกัด64412
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1