เลขที่หนังสือ-
เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
ไฟล์หนังสือ/ภาพ8e2e49a0f5255fd63de655b1a2f91665.docx
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก1
ลงวันที่2019-06-28
แสดงหน้าเว็บหลัก...2
อ่านแล้ว60
สร้างโดย6441205
ปรับปรุงโดยระบบเมื่อ4 มิ.ย. 2020 09:23:30
สร้างโดยระบบเมื่อ28 มิ.ย. 2019 11:32:24
สังกัด64412
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1