เลขที่หนังสือ-
เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
ไฟล์หนังสือ/ภาพ7d617f35666917d0df824dcfbadfebbb.docx
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก1
ลงวันที่2019-06-28
แสดงหน้าเว็บหลัก...2
อ่านแล้ว52
สร้างโดย6441205
ปรับปรุงโดยระบบเมื่อ4 มิ.ย. 2020 07:45:48
สร้างโดยระบบเมื่อ28 มิ.ย. 2019 11:34:11
สังกัด64412
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1