เลขที่หนังสือ-
เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 (ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560)
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์หนังสือ/ภาพa44f6d76713473743602be1bc897222c.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก1
ลงวันที่2017-12-25
แสดงหน้าเว็บหลัก...5
อ่านแล้ว288
สร้างโดยadmin
ปรับปรุงโดยระบบเมื่อ18 ส.ค. 2022 17:48:23
สร้างโดยระบบเมื่อ25 ธ.ค. 2017 22:02:24
สังกัด08191
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1