เลขที่หนังสือ-
เรื่องประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติม-
ไฟล์หนังสือ/ภาพb9c05007e339ad49c60300b89eb9ac4f.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก1
ลงวันที่2020-02-14
แสดงหน้าเว็บหลัก...1
อ่านแล้ว1383
สร้างโดย6441205
ปรับปรุงโดยระบบเมื่อ2 มิ.ย. 2020 04:57:42
สร้างโดยระบบเมื่อ25 ก.พ. 2020 15:02:22
สังกัด64412
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1