เลขที่หนังสือ-
เรื่องพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติม-
ไฟล์หนังสือ/ภาพ30330bb672b8772e92f85cd229ad8213.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก1
ลงวันที่2020-02-26
แสดงหน้าเว็บหลัก...1
อ่านแล้ว120
สร้างโดย6441205
ปรับปรุงโดยระบบเมื่อ2 มิ.ย. 2020 05:03:24
สร้างโดยระบบเมื่อ26 ก.พ. 2020 10:58:03
สังกัด64412
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1