เลขที่หนังสือ-
เรื่องพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติม-
ไฟล์หนังสือ/ภาพ240d116a69b6ea854059becb5e343209.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก1
ลงวันที่2020-02-26
แสดงหน้าเว็บหลัก...1
อ่านแล้ว126
สร้างโดย6441205
ปรับปรุงโดยระบบเมื่อ2 มิ.ย. 2020 06:12:59
สร้างโดยระบบเมื่อ26 ก.พ. 2020 11:00:48
สังกัด64412
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1