แสดง 1 ถึง 20 จาก 88 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
11.ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการงานแพทย์ฉุกเฉิน-2022-05-31กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่ระบุ
21.ข่าวประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ งานแพทย์ฉุกเฉิน-2022-05-27กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่ระบุ
31.ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครจ้างเหมาบริการ-2022-05-18กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการศริตวรรธน์
41.ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ อบต.ห้วยเตย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565-2022-04-28กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
51.ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ อบต.ห้วยเตย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ประจำปี 2565-2022-04-19กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
61.ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ อบต.ห้วยเตย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565-2022-03-23กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่ระบุ
71.ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2021-11-16กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
81.ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย-2021-10-06กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
91.ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย-2021-10-06กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
101.ข่าวประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม-2021-08-26กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
111.ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2021-06-21กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
121.ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น-2021-06-16กลุ่มงานประกันสุขภาพนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
131.ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล-2021-05-28กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
141.ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ123452021-04-27กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการศริตวรรธน์
151.ข่าวประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความต้องการของประชาชน (โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ)123452021-03-29กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการศริตวรรธน์
161.ข่าวประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง-2021-03-12กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
171.ข่าวประชาสัมพันธ์หนังสือเชิญประชุม123452021-02-03กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการศริตวรรธน์
181.ข่าวประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 14 ธันวาคม 256312342021-01-11กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการศริตวรรธน์
191.ข่าวประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256412342021-01-11กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการศริตวรรธน์
201.ข่าวประชาสัมพันธ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563-2020-12-08กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1