แสดง 1 ถึง 20 จาก 36 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2562-2019-07-19กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายก อบต.ห้วยเตย312019-07-19 14:23:56
2ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการภายในตำบลห้วยเตย (1)-2019-07-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายก อบต.ห้วยเตย372019-07-10 16:38:26
3ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการภายในตำบลห้วยเตย (2)-2019-07-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายก อบต.ห้วยเตย212019-07-10 16:39:20
4ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการภายในตำบลห้วยเตย (3)-2019-07-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายก อบต.ห้วยเตย222019-07-10 16:41:27
5ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการภายในตำบลห้วยเตย (4)-2019-07-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายก อบต.ห้วยเตย212019-07-10 16:42:15
6ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การแจ้งลงมือปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างมค 80401/ว 105-ว 1062019-07-09กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายก อบต.ห้วยเตย1732019-07-09 14:01:03
7ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การแจ้งลงมือปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างมค 80401/ว 107-ว 1082019-07-09กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายก อบต.ห้วยเตย742019-07-09 14:02:22
8ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การแจ้งลงมือปฏิบัติงานโครงการก่อสร้าง มค 80401/ว 1092019-07-09กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายก อบต.ห้วยเตย752019-07-09 14:03:01
9ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการจัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กิจกรรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ)-2019-07-09กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายก อบต.ห้วยเตย5092019-07-09 16:19:51
10ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)-2019-07-08กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายก อบต.ห้วยเตย692019-07-08 12:00:03
11ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การแจ้งลงมือปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างมค 80401/ว 1012019-07-05กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายก อบต.ห้วยเตย52019-07-05 14:20:46
12ข่าวประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย-2019-06-28กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายก อบต.ห้วยเตย42019-06-28 11:13:02
13ข่าวประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565000112019-06-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายก อบต.ห้วยเตย12019-07-01 16:31:07
14ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 84 รายการ-/25622019-02-05กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายก อบต.ห้วยเตย742019-02-13 11:04:52
15ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์ฺพัฒนาเด็กเล็ก" ระยะที่ ๒0023.8/ว 072019-01-07กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายก อบต.ห้วยเตย352019-01-08 10:18:30
16ข่าวประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย000122018-12-28กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายก อบต.ห้วยเตย12019-07-01 16:33:39
17ข่าวประชาสัมพันธ์รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี พ.ศ.2561000132018-12-28กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายก อบต.ห้วยเตย12019-07-01 16:35:33
18ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562-/25622018-12-25กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายก อบต.ห้วยเตย122019-04-24 15:08:56
19ข่าวประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)000102018-10-30กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายก อบต.ห้วยเตย52019-06-25 12:42:07
20ข่าวประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย000102018-10-26กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายก อบต.ห้วยเตย12019-07-01 16:29:27
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1