แสดง 1 ถึง 20 จาก 42 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2019-10-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายก อบต.ห้วยเตย282019-10-10 16:12:58
2ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ประมาณการรายรับ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2019-10-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายก อบต.ห้วยเตย212019-10-10 16:14:41
3ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ประมาณการรายจ่าย ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2019-10-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายก อบต.ห้วยเตย232019-10-10 16:15:26
4ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถส่วนราชการ ประำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-/25632019-10-08กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายก อบต.ห้วยเตย202019-10-09 14:04:09
5ข่าวประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2562-2019-08-27กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายก อบต.ห้วยเตย392019-08-27 14:18:40
6ข่าวประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย ประจำปี 2562-2019-08-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายก อบต.ห้วยเตย202019-08-15 14:12:29
7ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2562-2019-07-19กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายก อบต.ห้วยเตย1022019-07-19 14:23:56
8ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการภายในตำบลห้วยเตย (1)-2019-07-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายก อบต.ห้วยเตย482019-07-10 16:38:26
9ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการภายในตำบลห้วยเตย (2)-2019-07-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายก อบต.ห้วยเตย322019-07-10 16:39:20
10ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการภายในตำบลห้วยเตย (3)-2019-07-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายก อบต.ห้วยเตย342019-07-10 16:41:27
11ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการภายในตำบลห้วยเตย (4)-2019-07-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายก อบต.ห้วยเตย332019-07-10 16:42:15
12ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การแจ้งลงมือปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างมค 80401/ว 105-ว 1062019-07-09กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายก อบต.ห้วยเตย1732019-07-09 14:01:03
13ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การแจ้งลงมือปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างมค 80401/ว 107-ว 1082019-07-09กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายก อบต.ห้วยเตย742019-07-09 14:02:22
14ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การแจ้งลงมือปฏิบัติงานโครงการก่อสร้าง มค 80401/ว 1092019-07-09กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายก อบต.ห้วยเตย752019-07-09 14:03:01
15ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการจัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กิจกรรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ)-2019-07-09กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายก อบต.ห้วยเตย5092019-07-09 16:19:51
16ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)-2019-07-08กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายก อบต.ห้วยเตย692019-07-08 12:00:03
17ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การแจ้งลงมือปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างมค 80401/ว 1012019-07-05กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายก อบต.ห้วยเตย52019-07-05 14:20:46
18ข่าวประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย-2019-06-28กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายก อบต.ห้วยเตย42019-06-28 11:13:02
19ข่าวประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565000112019-06-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายก อบต.ห้วยเตย12019-07-01 16:31:07
20ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 84 รายการ-/25622019-02-05กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายก อบต.ห้วยเตย842019-02-13 11:04:52
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1