แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 84 รายการ-/25622019-02-05กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายก อบต.ห้วยเตย452019-02-13 11:04:52
2ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์ฺพัฒนาเด็กเล็ก" ระยะที่ ๒0023.8/ว 072019-01-07กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายก อบต.ห้วยเตย242019-01-08 10:18:30
3ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562-/25622018-12-25กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายก อบต.ห้วยเตย62019-04-24 15:08:56
4ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด0000092018-06-18กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพนายก อบต.ห้วยเตย432018-06-18 14:23:36
5ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์งาน อบต.0000012018-02-08กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายก อบต.ห้วยเตย722018-02-08 12:30:34
6ข่าวประชาสัมพันธ์ผ้าป่าขยะ https://www.youtube.com/watch?v=oKtEDqKAEIc0000022018-02-08กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายก อบต.ห้วยเตย402018-02-08 12:47:19
7ข่าวประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด-2017-12-25กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายก อบต.ห้วยเตย342017-12-25 21:57:21
8ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560-2017-12-25กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายก อบต.ห้วยเตย322017-12-25 21:57:54
9ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสอบคัดเลือกในตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและประเภทอำนวยการท้องถิ่น-2017-12-25กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายก อบต.ห้วยเตย292017-12-25 21:58:35
10ข่าวประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ปรับปรุงครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.25600000082017-12-21กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายก อบต.ห้วยเตย12018-06-18 13:43:28
11ข่าวประชาสัมพันธ์จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4-/25602017-12-19กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการนายก อบต.ห้วยเตย12018-06-20 10:19:56
12ข่าวประชาสัมพันธ์จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2-/25602017-12-15กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการนายก อบต.ห้วยเตย12018-06-20 10:16:32
13ข่าวประชาสัมพันธ์จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนงาม หมู่ที่ 19-/25602017-11-17กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการนายก อบต.ห้วยเตย42018-06-20 10:02:20
14ข่าวประชาสัมพันธ์จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1-/25602017-11-17กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการนายก อบต.ห้วยเตย12018-06-20 10:09:39
15ข่าวประชาสัมพันธ์จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 (เส้นที่ 2)-/25602017-11-17กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการนายก อบต.ห้วยเตย12018-06-20 10:11:45
16ข่าวประชาสัมพันธ์จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 (เส้นที่ 2)-/25602017-11-17กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการนายก อบต.ห้วยเตย12018-06-20 10:15:26
17ข่าวประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ปรับปรุงครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25600000072017-05-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายก อบต.ห้วยเตย12018-06-18 13:38:40
18ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2560-/25602017-01-18กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายก อบต.ห้วยเตย82018-05-25 13:43:10
19ข่าวประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)0000062016-10-31กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายก อบต.ห้วยเตย12018-06-18 13:36:28
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1