แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ศูนย์การเรียนรู้

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
110.ผู้ชนะการเสนอราคามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง9999/9992020-07-13กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
210.ผู้ชนะการเสนอราคามาตรการป้องกันการรับสินบน9999/9992020-07-13กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
310.ผู้ชนะการเสนอราคาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี9999/992020-07-09กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
410.ผู้ชนะการเสนอราคาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี-2020-07-01กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
510.ผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสแรก ปี 2562-/25622019-12-30กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนางสาวจิรัชญาภรณ์ ซ่อนกลิ่น
610.ผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 3-/25622019-06-28กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนางสาวจิรัชญาภรณ์ ซ่อนกลิ่น
710.ผู้ชนะการเสนอราคาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)-2019-06-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการศริตวรรธน์
810.ผู้ชนะการเสนอราคาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)-2019-06-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการศริตวรรธน์
910.ผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 2-/25622019-03-29กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนางสาวจิรัชญาภรณ์ ซ่อนกลิ่น
1010.ผู้ชนะการเสนอราคาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย กับการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร0000012018-02-08กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการ-
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1