แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์

39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1ITA-39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564-2021-05-13กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1