แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์

106.ข้อบัญบัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 9992020-11-17กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1