แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์

วาระ/ประชุม

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
12.วาระการประชุมรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย-2019-06-28กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการ-652019-06-28 11:26:27
22.วาระการประชุมรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 -2019-06-28กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการ-592019-06-28 11:32:24
32.วาระการประชุมรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 -2019-06-28กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการ-512019-06-28 11:34:11
42.วาระการประชุมรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1-2019-06-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการ-112020-02-25 16:37:28
52.วาระการประชุมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)0000032017-07-06กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการ-1002018-06-18 13:31:41
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1