แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์

วาระ/ประชุม

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)0000032017-07-06กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายก อบต.ห้วยเตย362018-06-18 13:31:41
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1