ทั้งหมด 4 ผลลัพธ์

วาระ/ประชุม

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย-2019-06-28กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายก อบต.ห้วยเตย472019-06-28 11:26:27
2อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 -2019-06-28กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายก อบต.ห้วยเตย422019-06-28 11:32:24
3อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 -2019-06-28กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายก อบต.ห้วยเตย372019-06-28 11:34:11
4อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)0000032017-07-06กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายก อบต.ห้วยเตย852018-06-18 13:31:41
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1