แสดง 1 ถึง 20 จาก 24 ผลลัพธ์

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ราคากลางอ้างอิงประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุุกน้ำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)-/25612018-09-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายก อบต.ห้วยเตย672018-09-14 17:25:21
2ราคากลางอ้างอิงจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย -/25612018-07-03กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขนายก อบต.ห้วยเตย932018-07-06 14:58:32
3ราคากลางอ้างอิงจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล.บ้านสำโรง หมู่ที่ 14 (งบกลาง)-/25612018-04-27กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายก อบต.ห้วยเตย562018-05-15 12:03:13
4ราคากลางอ้างอิงจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมลำห้วยภายในตำบล หมู่ที่ 8,12 และ หมู่ที่ 17 (งบกลาง)-/25612018-04-26กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายก อบต.ห้วยเตย422018-05-15 11:57:41
5ราคากลางอ้างอิงจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.บ้านโนนจันทร์หอม หมู่ที่ 8 (งบกลาง)-/25612018-04-26กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายก อบต.ห้วยเตย622018-05-15 12:00:07
6ราคากลางอ้างอิงจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 12 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)-/25612018-04-04กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการนายก อบต.ห้วยเตย142018-04-09 11:14:55
7ราคากลางอ้างอิงจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมลำห้วยภายในตำบล หมู่ที่ 10,14 (งบกลาง)-/25612018-03-27กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายก อบต.ห้วยเตย152018-05-15 12:01:41
8ราคากลางอ้างอิงจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนงาม หมู่ที่ 19 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)-/25612018-02-07กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการนายก อบต.ห้วยเตย152018-02-07 16:06:07
9ราคากลางอ้างอิงจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 16 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)-/25612018-02-06กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการนายก อบต.ห้วยเตย212018-02-07 16:00:23
10ราคากลางอ้างอิงจ้าเงหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนา หมู่ที่ 17 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)-/25612018-02-06กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการนายก อบต.ห้วยเตย112018-02-07 16:02:13
11ราคากลางอ้างอิงจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังทอง หมู่ที่ 7 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)-/25612018-02-06กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการนายก อบต.ห้วยเตย132018-02-07 16:03:29
12ราคากลางอ้างอิงจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)-/25612018-02-06กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการนายก อบต.ห้วยเตย142018-02-07 16:04:39
13ราคากลางอ้างอิงจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจันทร์หอม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-/25612018-01-22กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายก อบต.ห้วยเตย162018-01-25 15:45:51
14ราคากลางอ้างอิงจ้างเหมาก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน บ้านวังทอง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-/25612018-01-17กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายก อบต.ห้วยเตย82018-01-25 15:42:23
15ราคากลางอ้างอิงจ้างเหมาก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน บ้านหนองแคน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-/25612018-01-17กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายก อบต.ห้วยเตย72018-01-25 15:48:22
16ราคากลางอ้างอิงจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-/25612018-01-16กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายก อบต.ห้วยเตย82018-01-25 15:39:13
17ราคากลางอ้างอิงจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนงามหมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-/25612018-01-16กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการนายก อบต.ห้วยเตย12018-02-07 15:58:42
18ราคากลางอ้างอิงจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-/25612018-01-11กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายก อบต.ห้วยเตย82018-01-25 15:44:03
19ราคากลางอ้างอิงจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านวังโจด หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-/25612018-01-10กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายก อบต.ห้วยเตย12018-01-25 15:28:12
20ราคากลางอ้างอิงจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านโนนงาม หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-/25612018-01-10กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายก อบต.ห้วยเตย12018-01-25 15:30:02
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1