แสดง 1 ถึง 20 จาก 24 ผลลัพธ์

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
14.สรุปรายงานการประชุมประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุุกน้ำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)-/25612018-09-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการ-992018-09-14 17:25:21
24.สรุปรายงานการประชุมจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย -/25612018-07-03กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข-1182018-07-06 14:58:32
34.สรุปรายงานการประชุมจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล.บ้านสำโรง หมู่ที่ 14 (งบกลาง)-/25612018-04-27กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการ-882018-05-15 12:03:13
44.สรุปรายงานการประชุมจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมลำห้วยภายในตำบล หมู่ที่ 8,12 และ หมู่ที่ 17 (งบกลาง)-/25612018-04-26กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการ-672018-05-15 11:57:41
54.สรุปรายงานการประชุมจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.บ้านโนนจันทร์หอม หมู่ที่ 8 (งบกลาง)-/25612018-04-26กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการ-902018-05-15 12:00:07
64.สรุปรายงานการประชุมจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 12 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)-/25612018-04-04กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ-152018-04-09 11:14:55
74.สรุปรายงานการประชุมจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมลำห้วยภายในตำบล หมู่ที่ 10,14 (งบกลาง)-/25612018-03-27กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการ-152018-05-15 12:01:41
84.สรุปรายงานการประชุมจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนงาม หมู่ที่ 19 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)-/25612018-02-07กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ-152018-02-07 16:06:07
94.สรุปรายงานการประชุมจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 16 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)-/25612018-02-06กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ-212018-02-07 16:00:23
104.สรุปรายงานการประชุมจ้าเงหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนา หมู่ที่ 17 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)-/25612018-02-06กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ-112018-02-07 16:02:13
114.สรุปรายงานการประชุมจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังทอง หมู่ที่ 7 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)-/25612018-02-06กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ-132018-02-07 16:03:29
124.สรุปรายงานการประชุมจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)-/25612018-02-06กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ-142018-02-07 16:04:39
134.สรุปรายงานการประชุมจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจันทร์หอม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-/25612018-01-22กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข-192018-01-25 15:45:51
144.สรุปรายงานการประชุมจ้างเหมาก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน บ้านวังทอง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-/25612018-01-17กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข-82018-01-25 15:42:23
154.สรุปรายงานการประชุมจ้างเหมาก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน บ้านหนองแคน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-/25612018-01-17กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข-72018-01-25 15:48:22
164.สรุปรายงานการประชุมจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-/25612018-01-16กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข-82018-01-25 15:39:13
174.สรุปรายงานการประชุมจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนงามหมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-/25612018-01-16กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ-12018-02-07 15:58:42
184.สรุปรายงานการประชุมจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-/25612018-01-11กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข-82018-01-25 15:44:03
194.สรุปรายงานการประชุมจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านวังโจด หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-/25612018-01-10กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข-12018-01-25 15:28:12
204.สรุปรายงานการประชุมจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านโนนงาม หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-/25612018-01-10กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข-12018-01-25 15:30:02
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1