แสดง 21 ถึง 24 จาก 24 ผลลัพธ์

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
214.สรุปรายงานการประชุมจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-/25612018-01-10กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข-
224.สรุปรายงานการประชุมจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแสน หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-/25612018-01-10กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข-
234.สรุปรายงานการประชุมจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินภายในตำบลห้วยเตย จำนวน 7 สาย (หมู่ 1,2,3,7,9,15 และ 19 งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-/25612017-11-29กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข-
244.สรุปรายงานการประชุมจ้างเหมาปรับปรุงุถนนดินภายในตำบลห้วยเตย บ้านสำโรง หมู่ที่ 6,10,14 และ 18 (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-/25612017-11-27กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข-
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1