แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์

Purchase Plan

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ดาวน์โหลดทั่วไปแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562-/25622018-10-16กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายก อบต.ห้วยเตย202018-11-12 13:38:30
2ดาวน์โหลดทั่วไปแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-/25602017-10-12กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายก อบต.ห้วยเตย172018-06-20 10:52:47
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1