แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์

Purchase Plan

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ดาวน์โหลดทั่วไปแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562-/25622018-10-16กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายก อบต.ห้วยเตย632018-11-12 13:38:30
2ดาวน์โหลดทั่วไปแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-/25602017-10-12กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายก อบต.ห้วยเตย492018-06-20 10:52:47
3ดาวน์โหลดทั่วไปแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-/25612017-10-05กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายก อบต.ห้วยเตย192019-06-11 15:17:33
4ดาวน์โหลดทั่วไปแผนการจัดหาพัสดุุ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-/25612017-10-05กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายก อบต.ห้วยเตย202019-06-11 15:19:01
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1