แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์

Purchase Plan

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
16.องค์การแห่งการเรียนรู้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2021-11-16กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
26.องค์การแห่งการเรียนรู้แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562-/25622018-10-16กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข-
36.องค์การแห่งการเรียนรู้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-/25602017-10-12กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข-
46.องค์การแห่งการเรียนรู้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-/25612017-10-05กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข-
56.องค์การแห่งการเรียนรู้แผนการจัดหาพัสดุุ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-/25612017-10-05กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข-
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1