แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์

Purchase Plan

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
16.องค์การแห่งการเรียนรู้แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562-/25622018-10-16กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข-902018-11-12 13:38:30
26.องค์การแห่งการเรียนรู้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-/25602017-10-12กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข-722018-06-20 10:52:47
36.องค์การแห่งการเรียนรู้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-/25612017-10-05กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข-422019-06-11 15:17:33
46.องค์การแห่งการเรียนรู้แผนการจัดหาพัสดุุ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-/25612017-10-05กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข-402019-06-11 15:19:01
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1