แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์

1.โครงสร้าง

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1ITA-1.โครงสร้างโครงสร้างส่วนราชการ อบต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม-2021-05-13กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
2ITA-1.โครงสร้างโครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย9999/9992020-07-13กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1