แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์

3.อำนาจหน้าที่

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1ITA-3.อำนาจหน้าที่อำนาจหน้าที่ขอองค์การบริหารส่วนตำบล9999/992020-07-09กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1