แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์

4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1ITA-4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย99992022-01-05กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการศริตวรรธน์
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1