แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์

11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1ITA-11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น-2022-04-25กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการศริตวรรธน์
2ITA-11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนรายจ่ายจริงครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) -2021-05-13กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการศริตวรรธน์
3ITA-11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ก.ย.62-มี.ค.63-2020-07-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการศริตวรรธน์
4ITA-11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 -2020-07-02กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการศริตวรรธน์
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1