แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์

12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1ITA-12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปีรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256499992022-04-25กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการศริตวรรธน์
2ITA-12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2020-12-16กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการศริตวรรธน์
3ITA-12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปีรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 -2020-07-02กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการศริตวรรธน์
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1