แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์

15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1ITA-15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการทะเบียนคุมการขอต่อใบอนุญาต-2021-05-12กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการศริตวรรธน์
2ITA-15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการทะเบียนคุมการขอต่อใบอนุญาต (ผู้ประกอบการรายใหม่)-2021-05-12กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการศริตวรรธน์
3ITA-15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการสถิติการให้บริการประชาชน-2021-05-12กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการศริตวรรธน์
4ITA-15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการสถิติการให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)9999/992020-07-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
5ITA-15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการสถิติการให้บริการใบอนุญาต9999/992020-07-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1