แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์

15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1ITA-15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการสถิติการให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)9999/992020-07-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
2ITA-15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการสถิติการให้บริการใบอนุญาต9999/992020-07-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1