แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์

16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1ITA-16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการการสำรวจความพึงพอใจในการบริการประชาชน9999/992020-07-09กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
2ITA-16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการ9999/9992020-07-09กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1