แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์

18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1ITA-18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม-2022-04-28กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการศริตวรรธน์
2ITA-18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี-2021-05-13กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
3ITA-18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25639999/9992020-07-13กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1