แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์

18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1ITA-18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี-2021-05-13กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
2ITA-18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25639999/9992020-07-13กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1