แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์

19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1ITA-19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)-2022-03-31กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการศริตวรรธน์
2ITA-19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 และพ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน-2021-05-13กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1