แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์

21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1ITA-21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2021-11-16กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
2ITA-21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564-2021-05-13กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
3ITA-21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564-/25642020-10-27กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนางสาวจิรัชญาภรณ์ ซ่อนกลิ่น
4ITA-21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 9999/992020-07-15กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนางสาวจิรัชญาภรณ์ ซ่อนกลิ่น
5ITA-21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุแผนการจัดหาซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563-/25632019-10-25กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนางสาวจิรัชญาภรณ์ ซ่อนกลิ่น
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1