แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์

23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1ITA-23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564-ธันวาคม 2564-/25652021-12-31กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนางสาวจิรัชญาภรณ์ ซ่อนกลิ่น
2ITA-23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563-/25632020-06-30กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนางสาวจิรัชญาภรณ์ ซ่อนกลิ่น
3ITA-23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563-/25632020-05-29กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนางสาวจิรัชญาภรณ์ ซ่อนกลิ่น
4ITA-23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563-/25632020-04-30กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนางสาวจิรัชญาภรณ์ ซ่อนกลิ่น
5ITA-23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2563 -มีนาคม 2563-/25632020-03-31กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนางสาวจิรัชญาภรณ์ ซ่อนกลิ่น
6ITA-23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2-/25632020-03-31กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนางสาวจิรัชญาภรณ์ ซ่อนกลิ่น
7ITA-23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1-/25632019-12-27กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนางสาวจิรัชญาภรณ์ ซ่อนกลิ่น
8ITA-23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนรายการผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน-/25632019-11-01กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนางสาวจิรัชญาภรณ์ ซ่อนกลิ่น
9ITA-23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000.-บาท ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563-ธันวาคม 2563)-/25632019-10-01กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนางสาวจิรัชญาภรณ์ ซ่อนกลิ่น
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1