แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์

25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1ITA-25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล-2021-10-04กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
2ITA-25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล-2020-07-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1