แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์

28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1ITA-28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2564-2021-05-13กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
2ITA-28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีแบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562-2020-07-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
3ITA-28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีสรุปรายงานการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2562-2020-07-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1