แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์

33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1ITA-33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง9999/992020-07-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
2ITA-33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมคณะกรรมการเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.ห้วยเตย9999/9992020-07-13กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
3ITA-33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมคณะกรรมการธรรมาภิบาลองคืการบริหารส่วนตำบลห้วยเตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25639999/9992020-07-13กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
4ITA-33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.25639999/9992020-07-13กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1