แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์

34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1ITA-34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy-2022-01-28กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการศริตวรรธน์
2ITA-34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารประกาศ-2020-04-01กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
3ITA-34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารประกาศ-2020-04-01กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1