แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์

36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1ITA-36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิขอบ ประจำปี พ.ศ.2565-2022-02-02กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการศริตวรรธน์
2ITA-36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีรายงานผลการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน -2021-05-13กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
3ITA-36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีการประเมินความเสี่ยงประจำปี9999/992020-07-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1