แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์

36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1ITA-36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีรายงานผลการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน -2021-05-13กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
2ITA-36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีการประเมินความเสี่ยงประจำปี9999/992020-07-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1