ดูทั้งหมด..36

News !! News

ประชาสัมพันธ์

new รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2562
    [-] [วันที่ : 2019-07-19 ,อ่าน : 31 ,โดย : patcharakorn ]
ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการภายในตำบลห้วยเตย (1)
    [-] [วันที่ : 2019-07-10 ,อ่าน : 37 ,โดย : 6441205 ]
ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการภายในตำบลห้วยเตย (2)
    [-] [วันที่ : 2019-07-10 ,อ่าน : 21 ,โดย : 6441205 ]
ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการภายในตำบลห้วยเตย (3)
    [-] [วันที่ : 2019-07-10 ,อ่าน : 22 ,โดย : 6441205 ]
ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการภายในตำบลห้วยเตย (4)
    [-] [วันที่ : 2019-07-10 ,อ่าน : 21 ,โดย : 6441205 ]
My logo
  1 . [D0) จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแสน หมู่ที่ 13 (จ่ายขาด) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  2 . [B0) จ้างจ้างเหมาก่อสร้างรางระบาน้ำภายในหมู่บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๑ (่จ่ายขาดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  3 . [15) จ้างจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านวังทอง หมู่ที่ 7 (จ่ายขาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  4 . [B0) จ้างจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านหนองแสน หมู่ที่ ๑๓ (จ่ายขาดฯ) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  5 . [P0) จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๑๙ (จ่ายขาดฯ) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  6 . [15) จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๑ (จ่ายขาดฯ) ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  7 . [P0) จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๖ (จ่ายขาดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  8 . [15) จ้างเหมาก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.075 เมตร บริเวณลำห้วยเตย หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  9 . [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนงาม หมู่ที่ 9 (จ่ายขาดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  10 . [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
แสดงผล 10 รายการล่าสุด คลิกที่นี่ >> ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด..24

Tender !! News

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุุกน้ำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    [-/2561] [วันที่ : 2018-09-14 ,อ่าน : 31 ,โดย : Jeab11 ]
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
    [-/2561] [วันที่ : 2018-07-03 ,อ่าน : 54 ,โดย : Jeab11 ]
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล.บ้านสำโรง หมู่ที่ 14 (งบกลาง)
    [-/2561] [วันที่ : 2018-04-27 ,อ่าน : 23 ,โดย : Jeab11 ]
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมลำห้วยภายในตำบล หมู่ที่ 8,12 และ หมู่ที่ 17 (งบกลาง)
    [-/2561] [วันที่ : 2018-04-26 ,อ่าน : 19 ,โดย : Jeab11 ]
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.บ้านโนนจันทร์หอม หมู่ที่ 8 (งบกลาง)
    [-/2561] [วันที่ : 2018-04-26 ,อ่าน : 27 ,โดย : Jeab11 ]
ดูทั้งหมด..7

Magazines !!

วารสารท้องถิ่น

บทวิจารณ์หนังสือ “พัฒนาการการบริหารภาครัฐของไทย : จากอดีตสู่อนาคต” Book Review: Development of Public Sector in Thailand: From the Past to the Future
    [-] [วันที่ : 2017-12-26 ,อ่าน : 54 ,โดย : admin ]
การจัดการดูแลผู้สูงอายุที่ประสบภาวะยากลำบากโดยองค์กรสาธารณสุข
    [-] [วันที่ : 2017-12-26 ,อ่าน : 38 ,โดย : admin ]
กลยุทธ์การบริหารงานซ่อมบำรุงทางหลวงส่วนท้องถิ่นของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
    [-] [วันที่ : 2017-12-26 ,อ่าน : 42 ,โดย : admin ]
การผลิต "พื้นที่แบบอาณานิคม" ในมณฑลพายัพด้วยความรู้ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีของสยาม
    [-] [วันที่ : 2017-12-26 ,อ่าน : 30 ,โดย : admin ]
การบริหารจัดการแรงงานต่างชาติจากประเทศพม่า ลาว และกัมพูชาในเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
    [-] [วันที่ : 2017-12-26 ,อ่าน : 48 ,โดย : admin ]
ดูทั้งหมด..7

Magazine !! News

วารสารท้องถิ่น

บทวิจารณ์หนังสือ “พัฒนาการการบริหารภาครัฐของไทย : จากอดีตสู่อนาคต” Book Review: Development of Public Sector in Thailand: From the Past to the Future
    [วันที่ : 2017-12-26 ,อ่าน : 54 ,โดย : admin ]
การจัดการดูแลผู้สูงอายุที่ประสบภาวะยากลำบากโดยองค์กรสาธารณสุข
    [วันที่ : 2017-12-26 ,อ่าน : 38 ,โดย : admin ]
กลยุทธ์การบริหารงานซ่อมบำรุงทางหลวงส่วนท้องถิ่นของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
    [วันที่ : 2017-12-26 ,อ่าน : 42 ,โดย : admin ]
การผลิต "พื้นที่แบบอาณานิคม" ในมณฑลพายัพด้วยความรู้ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีของสยาม
    [วันที่ : 2017-12-26 ,อ่าน : 30 ,โดย : admin ]
การบริหารจัดการแรงงานต่างชาติจากประเทศพม่า ลาว และกัมพูชาในเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
    [วันที่ : 2017-12-26 ,อ่าน : 48 ,โดย : admin ]
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1