ดูทั้งหมด..17

Meeting !! News

วาระ/ประชุม

รายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 14 ธันวาคม 2563
    [1234] [วันที่ : 2021-01-11 ,อ่าน : 82 ,โดย : Bao E-san ]
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
    [9999/99] [วันที่ : 2020-09-02 ,อ่าน : 299 ,โดย : 6441205 ]
รายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยเตย สมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
    [9999/999] [วันที่ : 2020-08-11 ,อ่าน : 256 ,โดย : 6441205 ]
รายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยเตย สมัยสามัย สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562
    [9999/999] [วันที่ : 2020-08-05 ,อ่าน : 168 ,โดย : 6441205 ]
รายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยเตย สมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562
    [9999/999] [วันที่ : 2020-08-05 ,อ่าน : 143 ,โดย : 6441205 ]
My logo
  1 . [W0) จ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านสำโรง หมู่ที่ 18 แห่งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  2 . [B0) ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  3 . [15) จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ภายในหมู่บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  4 . [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยเตย หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  5 . [D2) จ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านสำโรง หมู่ที่ 18 แห่งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  6 . [W1) จ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านสำโรง หมู่ที่ 18 แห่งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  7 . [W0) จ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านโนนงาม หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  8 . [15) จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  9 . [P0) จ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านสำโรง หมู่ที่ 18 แห่งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  10 . [W2) จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยเตย-บ้านวังโจด หมู่ที่ 12,15 โดยวิธีคัดเลือก] -> คลิกอ่าน..
แสดงผล 10 รายการล่าสุด คลิกที่นี่ >> ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด..24

Tender !! News

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุุกน้ำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    [-/2561] [วันที่ : 2018-09-14 ,อ่าน : 253 ,โดย : Jeab11 ]
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
    [-/2561] [วันที่ : 2018-07-03 ,อ่าน : 215 ,โดย : Jeab11 ]
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล.บ้านสำโรง หมู่ที่ 14 (งบกลาง)
    [-/2561] [วันที่ : 2018-04-27 ,อ่าน : 181 ,โดย : Jeab11 ]
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมลำห้วยภายในตำบล หมู่ที่ 8,12 และ หมู่ที่ 17 (งบกลาง)
    [-/2561] [วันที่ : 2018-04-26 ,อ่าน : 173 ,โดย : Jeab11 ]
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.บ้านโนนจันทร์หอม หมู่ที่ 8 (งบกลาง)
    [-/2561] [วันที่ : 2018-04-26 ,อ่าน : 222 ,โดย : Jeab11 ]
ดูทั้งหมด..7

Magazines !!

วารสารท้องถิ่น

บทวิจารณ์หนังสือ “พัฒนาการการบริหารภาครัฐของไทย : จากอดีตสู่อนาคต” Book Review: Development of Public Sector in Thailand: From the Past to the Future
    [-] [วันที่ : 2017-12-26 ,อ่าน : 229 ,โดย : admin ]
การจัดการดูแลผู้สูงอายุที่ประสบภาวะยากลำบากโดยองค์กรสาธารณสุข
    [-] [วันที่ : 2017-12-26 ,อ่าน : 182 ,โดย : admin ]
กลยุทธ์การบริหารงานซ่อมบำรุงทางหลวงส่วนท้องถิ่นของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
    [-] [วันที่ : 2017-12-26 ,อ่าน : 186 ,โดย : admin ]
การผลิต "พื้นที่แบบอาณานิคม" ในมณฑลพายัพด้วยความรู้ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีของสยาม
    [-] [วันที่ : 2017-12-26 ,อ่าน : 187 ,โดย : admin ]
การบริหารจัดการแรงงานต่างชาติจากประเทศพม่า ลาว และกัมพูชาในเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
    [-] [วันที่ : 2017-12-26 ,อ่าน : 205 ,โดย : admin ]
ดูทั้งหมด..7

Magazine !! News

วารสารท้องถิ่น

บทวิจารณ์หนังสือ “พัฒนาการการบริหารภาครัฐของไทย : จากอดีตสู่อนาคต” Book Review: Development of Public Sector in Thailand: From the Past to the Future
    [วันที่ : 2017-12-26 ,อ่าน : 229 ,โดย : admin ]
การจัดการดูแลผู้สูงอายุที่ประสบภาวะยากลำบากโดยองค์กรสาธารณสุข
    [วันที่ : 2017-12-26 ,อ่าน : 182 ,โดย : admin ]
กลยุทธ์การบริหารงานซ่อมบำรุงทางหลวงส่วนท้องถิ่นของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
    [วันที่ : 2017-12-26 ,อ่าน : 186 ,โดย : admin ]
การผลิต "พื้นที่แบบอาณานิคม" ในมณฑลพายัพด้วยความรู้ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีของสยาม
    [วันที่ : 2017-12-26 ,อ่าน : 187 ,โดย : admin ]
การบริหารจัดการแรงงานต่างชาติจากประเทศพม่า ลาว และกัมพูชาในเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
    [วันที่ : 2017-12-26 ,อ่าน : 205 ,โดย : admin ]

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
ที่อยู่ 212 ม.4 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 44130
โทร : 043-706906
แฟกซ์ : 043-706906
อีเมล : huaytoei@gmail.com

ปกผู้ตรวจรอบที่ 1