เลขที่หนังสือ9999/999
เรื่องรายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยเตย สมัยสามัย สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยเตย สมัยสามัย สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562
ไฟล์หนังสือ/ภาพ96bedc661ad3a74f43dfc37eb2331b5e.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก375
ลงวันที่2020-08-05
แสดงหน้าเว็บหลัก...2
อ่านแล้ว123
สร้างโดย6441205
ปรับปรุงโดยระบบเมื่อSep 27, 2021 6:49:10 AM
สร้างโดยระบบเมื่อAug 5, 2020 12:33:06 AM
สังกัด00031
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1